Rechtbank Noord-Holland, 06-02-2019 / 6968622 CV EXPL 18-3769


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:432
Datum06-02-2019
InhoudsindicatieOpzegging huurovereenkomst 7:230a-bedrijfsruimte de eerste tien jaar niet mogelijk vanwege een kwalitatiteve verplichting in de koopovereenkomst (art. 7:259 lid 1 sub a BW). Geen sprake van wanbetaling of 'andere wettige reden' om hiervan af te wijken.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 06-02-2019
RVR 2019/25
Opzegging huurovereenkomst 7:230a-bedrijfsruimte
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★