Rechtbank Noord-Holland, 23-05-2019 / 15/159025-18 (P)


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4414
Datum23-05-2019
InhoudsindicatieVerdachte heeft op één dag tweemaal brand gesticht. Eenmaal in een hotelkamer en eenmaal in zijn eigen woning. De rechtbank neemt de conclusies van beide deskundigen ten aanzien van de pathologie over en stelt vast dat er bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis. Nu de psychiater niet heeft kunnen komen tot een conclusie met betrekking tot toerekeningsvatbaarheid van verdachte, neemt de rechtbank het primaire advies van de psycholoog over in zoverre dat de rechtbank ervan uitgaat dat de bewezenverklaarde feiten verdachte wegens een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens slechts in sterk verminderde mate kunnen worden toegerekend. De rechtbank is gelet op het bovenstaande van oordeel dat verdachte strafbaar is, maar zal bij de strafoplegging rekening houden met zijn sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 302 dagen met aftrek van voorarrest. Gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en stelt daarbij voorwaarden. Beveelt dat de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden dadelijk uitvoerbaar is.