Rechtbank Noord-Holland, 29-05-2019 / C/15/281004 / FA RK 18-6141


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4530
Datum29-05-2019
InhoudsindicatieAfwijzing van een verzoek tot echtscheiding van een door de vrouw gesteld en door de man erkend in Sudan gesloten huwelijk. Het gestelde huwelijk is naar Sudanees recht verboden, omdat de vrouw moslim is en de man christen. Bovendien is gesteld noch gebleken dat voorafgaand aan het gestelde kerkelijke huwelijk aangifte van het huwelijk is gedaan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. De rechtbank kan bij deze stand van zaken niet vaststellen dat sprake is van een naar Sudanees recht rechtsgeldig gesloten en in Nederland voor erkenning vatbaar huwelijk, nog daargelaten of het bestaan van het gestelde huwelijk überhaupt voldoende aannemelijk is geworden.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 29-05-2019
PFR 2019/151
Geen geldig Soedanees huwelijk, geen echtscheiding, wel omgangsregeling. Rechtbank oordeelt dat niet vast te stellen is of naar Soedanees recht een geldig huwelijk is gesloten. Daarom kan ook geen echtscheiding in Nederland van een voor erkenning vatbaar huwelijk worden uitgesproken. Wel gaat de rechtbank uit van een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling voor de man met de zoon van beide partijen.