Rechtbank Noord-Holland, 23-01-2019 / C/15/268827 / HA ZA 18-18


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:461
Datum23-01-2019
InhoudsindicatieUitspraak in bodemzaak tussen eiser en gemeente Den Helder over aankoop voormalig postkantoor Den Helder (Rob Scholte Museum). Geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Afbreken onderhandelingen onrechtmatig jegens eiser
Recht.nl artikelGemeente mocht onderhandelingen over verkoop voormalig postkantoor niet afbreken (23-01-2019)
De rechtbank oordeelt in deze zaak dat de gemeente onderhandelingen met een gegadigde over de verkoop van een gemeentelijk pand onrechtmatig heeft afgebroken. Bij deze onderhandelingen hebben eiser en de gemeente zich ingespannen tot overeenstemming te komen—en zijn elkaar uiteindelijk dicht genaderd. Van de kant van de gemeente is daarbij nooit een definitief 'nee' gekomen op de voorstellen. Wel heeft de gemeente herhaaldelijk de intentie uitgesproken het pand aan eiser te willen verkopen. De rechtbank heeft daarom voor recht verklaard dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Een bevel om de onderhandelingen voort te zetten is echter niet mogelijk, nu het pand al is verkocht en geleverd aan een ander.
> Gemeente Den Helder handelde onrechtmatig tegenover Rob Scholte (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 23-01-2019
ORP 2019, sign. 54
Gemeente Den Helder heeft onrechtmatig gehandeld door onderhandelingen met Rob Scholte af te breken.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 23-01-2019 (met noot)
O. Böhmer, P.F. Salome
NTHR 2019, 2/3, p. 163
Afgebroken onderhandelingen (onrechtmatig).
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 23-01-2019
RVR 2019/26
Koopovereenkomst tot stand gekomen?
TijdschriftartikelAfgebroken onderhandelingen, een terugkerend thema
J.F.M. Heuvelmans
JutD 2019/71
De maatstaf die bij een vergoeding van kosten bij afgebroken onderhandelingen gehanteerd moet worden, is gegeven in vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Maar als die maatstaf wordt toegepast in lagere rechtspraak, waar de omstandigheden van het geval worden gewogen, kan de toepassing van de maatstaf toch tot verschillende uitspraken leiden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7337 ★★★★★