Rechtbank Noord-Holland, 20-06-2019 / AWB - 19 _ 2510


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5631
Datum20-06-2019
Inhoudsindicatiebeeindiging maatschappelijke (nood)opvang is besluit in de zin van art. 1:3 Awb, grondslag beeindiging opvang onduidelijk, onvoldoende onderzoek naar precieze status EU-burger ogv Unierecht, belangenafweging, voorlopige voorziening toegewezen
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:282 ★★★★★