Rechtbank Noord-Holland, 04-07-2019 / C/15/289325 / JU RK 19-1034


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5825
Datum04-07-2019
InhoudsindicatieDe GI behoeft ook toestemming voor wijziging in het verblijf van minderjarigen op grond van artikel 1:265i van het BW als GI de minderjarigen terug wil plaatsen bij een gezaghebbende ouder en de GI niet voornemens is om de machtiging tot uithuisplaatsing te verlengen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 04-07-2019
PFR 2019/182
Terugplaatsing drie minderjarige kinderen bij de moeder. Om die reden vraagt GI geen verlenging van de uithuisplaatsing (bij grootmoeder vaderszijde). Deze beslissing is door de Raad voor de Kinderbescherming getoetst. De Raad zag geen aanleiding een verlengingsverzoek te doen. De kinderen waren echter meer dan een jaar door de grootmoeder als pleegouder verzorgd en opgevoed. Dan moet de GI tijdig toestemming tot wijziging van de verblijfplaats verzoeken op grond van artikel 1:265i BW, ook als het voornemen bestaat de uithuisplaatsing niet te verlengen.