Rechtbank Noord-Holland, 23-07-2019 / 15/976002-14


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:6430
Datum23-07-2019
Inhoudsindicatievrijspraak omkoping ambtenaar verweer nietigheid dagvaarding verworpen beroep op niet-ontvankelijkheid OM ivm tijdsverloop en bijkomende bijzondere omstandigheden verworpen beroep op verjaring verworpen, stuitingshandeling
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★