Rechtbank Noord-Holland, 01-02-2019 / AWB - 17 _ 4942


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:744
Datum01-02-2019
InhoudsindicatieWOZ (huurwaardekapitalisatiemethode). Verweerder heeft onvoldoende onderbouwd dat voldoende rekening is gehouden met het grote verschil in oppervlakte tussen de onroerende en de vergelijkingsobjecten. Bovendien heeft verweerder het leegstandsrisico van de onroerende zaak onvoldoende onderbouwd. Eiseres heeft de waarde zoals door haar bepleit eveneens onvoldoende aannemelijk gemaakt. Verzoek om immateriële schadevergoeding afgewezen nu de redelijke termijn niet is overschreden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA1634 ★★★★★