Rechtbank Noord-Holland, 12-09-2019 / 15/870178-17


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:7676
Datum12-09-2019
InhoudsindicatieMedeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving in een garage in Wormerveer en in/naar Almere. Beroep op Vidgen-jurisprudentie verworpen. Geen schending van art. 6 EVRM. Vrijspraak van strafverzwarende omstandigheid "de dood ten gevolge hebbend", nu het overlijden van het slachtoffer niet redelijkerwijs aan verdachte kan worden toegerekend. Vrijspraak (medeplegen van) gijzeling. Gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT6362 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:123 ★★★★★