Rechtbank Noord-Nederland, 25-01-2018 / AWB LEE - 16 _ 2204


ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:239
Datum25-01-2018
InhoudsindicatieEiseres heeft een bedrijfspand verkocht. Bij het opleggen van de aanslag is verweerder afgeweken van de door eiseres in haar aangifte vermelde overdrachtsprijs. In geschil is de gehanteerde overdrachtsprijs. Eerst is in geschil of er omkering van de bewijslast moet plaatsvinden. Niet in geschil is de aangegeven overdrachtsprijs in ieder geval 52.000 te laag was. Er is daarom reeds sprake van verhoudingsgewijs én op zichzelf beschouwd een aanzienlijk verschil tussen de volgens de aangifte verschuldigde belasting en de werkelijk verschuldigde belasting. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder echter niet aannemelijk gemaakt dat eiseres zich bewust was, of had moeten zijn, van het gebrek in de aangifte. Gelet daarop is er geen reden voor omkering van de bewijslast. Ten aanzien van de vraag welke overdrachtsprijs in aanmerking genomen moet worden ter zake van de verkoop van het bedrijfspand, overweegt de rechtbank dat de bewijslast eerst op verweerder rust om de door hem gestelde boekwinst aannemelijk te maken. Als dat hem niet lukt, dan is het aan eiseres om het door haar gestelde boekverlies aannemelijk te maken. Verweerder slaagt niet in de op hem rustende bewijslast. Eiseres slaagt niet in het aannemelijk maken van het gehele door haar gestelde boekverlies. Eiseres maakt een boekverlies van 92.760 aannemelijk. Dat correspondeert met een waardering van 1.020.000 van het bedrijfspand. Tot slot oordeelt de rechtbank dat er geen reden is om het boekverlies niet in aftrek toe te staan, omdat - zoals verweerder gesteld heeft - er geen zakelijke motieven ten grondslag zouden liggen aan de overdracht van het bedrijfspand.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE3220 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2665 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AB2865 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AA2964 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY6047 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AA2949 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4798