Rechtbank Noord-Nederland, 27-09-2018 / 18/940013-18


ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:3861
Meer over deze zaak:
Datum27-09-2018
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid en schennis van de eerbaarheid op een niet openbare plaats, terwijl een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is. Verdachte heeft de partner van zijn vader vastgepakt, zijn mond op haar gedrukt en zijn hand op haar borst geplaatst. Daarna heeft hij zijn broek laten zaken en zijn erecte penis aan haar getoond. De rechtbank legt verdachte op een taakstraf voor de duur van 20 uren voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, alsmede algemene en bijzondere voorwaarden. Voorts overweegt de rechtbank dat op grond van uitsluitend - deze veroordeling verdachte geen verklaring omtrent gedrag geweigerd mag worden. Dit zou leiden tot strijdigheid met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ8697 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15974