Rechtbank Noord-Nederland, 28-01-2019 / 18/672000-16


ECLIECLI:NL:RBNNE:2019:251
Datum28-01-2019
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer (NFK). Onderzoek Sprinkhaan. Hypotheekfraude. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, tot een taakstraf voor de duur van 80 uren voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar. Verdachte heeft, samen met haar medeverdachte, gebruik gemaakt van valselijk opgemaakte stukken waardoor de Bank of Schotland is bewogen tot afgifte van een hypotheek. Verdachte heeft de geschriften - wetende dat deze valselijk waren opgemaakt - ondertekend en niet belet dat deze in het bezit zijn gekomen van de Bank of Schotland. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf onder meer rekening gehouden met de forse overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de strafzaak afgedaan had kunnen en moeten worden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★