Rechtbank Oost-Brabant, 10-01-2014 / 01/889065-06


ECLIECLI:NL:RBOBR:2014:78
Datum10-01-2014
InhoudsindicatieOntnemingsbedrag van EUR 11.189.019,00,- in eerder behandelde megazaak Risico (o.a. XTC-productie en afvaldumping). De rechtbank heeft daarbij een korting toegepast van EUR 10.000,- wegens overschrijding van de redelijke termijn met meer dan 12 maanden. Weliswaar is veroordeelde indertijd vrijgesproken van het opzettelijk aanwezig hebben van 242.115 xtc-pillen, het gehalte ervan kan echter wel worden meegenomen in het te ontnemen bedrag onder meer omdat veroordeelde leider was van een criminele organisatie die dergelijke pillen vervaardigde. De vermeerdering van de eis op dit punt is dan ook niet in strijd met het Geerings-arrest.
TijdschriftartikelRechtbank Oost-Brabant 10-01-2014 (met noot)
H.J.A. van Ham
M en R 2014/44
Dumping drugsafval. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tot een ontnemingsbedrag van ruim 11 miljoen. Ontneming met betrekking tot de opbrengst uit XTC-productie en voordeel vanwege (kostenbesparing door) afvaldumping.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1521
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1521