Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2019 / 18/2919


ECLIECLI:NL:RBOBR:2019:4276
Meer over deze zaak:
Datum17-07-2019
InhoudsindicatieDe rechtbank acht de eigen aankoopprijs van de woning, gerealiseerd op 19 augustus 2015, bruikbaar voor de waardebepaling (waardepeildatum 1 januari 2017). Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de generieke en specifieke waardeverandering tussen de aankoop en de waardepeildatum. De rechtbank volgt daartoe verweerder in het door hem op de aankoopprijs toegepaste indexeringscijfer, als ook in de waardevermeerdering als gevolg van de uitgevoerde verbouwingen aan de woning. Eiser heeft geen feiten en omstandigheden gesteld en/of aannemelijk gemaakt waaruit volgt dat verweerder de waarde van de woning, uitgaande van de aankoopprijs, vermeerderd met de generieke en specifieke waardeverandering, te hoog heeft vastgesteld. Beroep ongegrond.
Recht.nl artikelOok wat ouder eigen verkoopcijfer bruikbaar bij WOZ-waardering (03-09-2019)
Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat een eigen aankoopcijfer, ook als dat meer dan één jaar verwijderd is van de peildatum, bruikbaar is bij de WOZ-waardering van een woning.
> Ook wat ouder eigen verkoopcijfer bruikbaar bij WOZ-waardering (Taxlive.nl)
> WOZ-waarde aan de hand van eigen transactiecijfer niet te hoog vastgesteld (NLfiscaal.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:113 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1404 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:12 ★★