Rechtbank Oost-Nederland, 21-02-2013 / AWB 08/3113, 08/3114 en 12/88


ECLIECLI:NL:RBONE:2013:BZ1617
Datum21-02-2013
InhoudsindicatieIB/PVV. Project Bank Zonder Naam. Verlengde navorderingstermijn. Voldoende voortvarend gehandeld. Omkering bewijslast omdat niet is voldaan aan inlichtingenplicht van artikel 47 AWR. Arrest Chambaz van EHRM staat niet in de weg aan geconstateerde schending van de inlichtingenplicht, omdat op het moment van het stellen van vragen nog geen sprake was van een criminal charge. Bewijs voor beboetbare feiten in de jaren van de renseignementen geleverd. Voor de latere jaren leveren algemene ervaringsregels het vermoeden op dat ook na de data van de renseignementen de bankrekening is aangehouden. Belanghebbende is in de gelegenheid gesteld om het vermoeden te weerleggen, maar is daarin niet geslaagd, reeds omdat belanghebbende heeft geprobeerd aan te tonen dat hij geen rekeninghouder is geweest. Arrest Chambaz ook in het kader van de boetes niet van toepassing, aangezien geen verklaringen tegen de wil van belanghebbende zijn afgelegd. Redelijke termijn van 6 EVRM verlengd in verband met de prejudiciële procedure, de bewerkelijkheid van de zaken en de proceshouding van belanghebbende.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ8524 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8729 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9013 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BV2707
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10305
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ2995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10305