Rechtbank Overijssel, 18-06-2014 / C/08/138097 / HA ZA 13-175


ECLIECLI:NL:RBOVE:2014:3475
Datum18-06-2014
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. bestuurder heeft geld van de vennootschap gebruikt ter financiering van eigen ondernemingen. Omdat hem décharge is verleend, kan hij toch niet met succes aansprakelijk worden gesteld. Mede aandeelhouders wisten op moment van décharge namelijk van verweten handelingen
Recht.nl artikelNa décharge geen respijt (02-07-2014)
Décharge verlenen kan een risico zijn, zo blijkt uit onderhavige zaak. Een ex-aandeelhouder aan wie reeds décharge was verleend, bleek nog meer geld te hebben verduisterd dan eerst was aangenomen. De overige aandeelhouders probeerden dit aan te vechten, maar vangen bot.
> Pas op met het verlenen van décharge (Martijn Kesler, AMS advocaten)
> Hoever strekt decharge? (Marel Baak, Dirkzwager)
> Reikwijdte decharge: een kwestie van uitleg (Banning Advocaten)
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 18-06-2014 (met noot)
U.B. Verboom
JOR 2014/262
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 en 6:162 BW, Finale decharge, Reikwijdte en uitleg dechargebesluit ava, Haviltexmaatstaf, Aan bestuurder verleende decharge geldt ook voor indirect en tevens feitelijk bestuurder, Betalingen aan “eigen vennootschappen” kenbaar uit boekhouding, Gedragingen vallen onder decharge, Vorderingen afgewezen
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 18-06-2014
JONDR 2014/1041
Bestuurdersaansprakelijkheid, finale decharge, aandeelhoudersbesluit. Gedragingen vallen binnen reikwijdte decharge; decharge geldt ook voor indirect en tevens feitelijk bestuurder.
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 18-06-2014
FIP 2014, sign. 345
Decharge
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★