Rechtbank Overijssel, 03-11-2014 / ak_zwo_14_655


ECLIECLI:NL:RBOVE:2014:5822
Meer over deze zaak:
Datum03-11-2014
InhoudsindicatieBij bepaling WOZ-waarde terecht geen rekening gehouden met de instandhoudingsverplichting uit artikel 17, vijfde lid, van de Wet WOZ en de vrijstellingsregeling ongebouwd uit artikel 2, eerste lid, onder b. van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten; beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1375 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0266 ★★