Rechtbank Overijssel, 24-07-2018 / 08/910012-16 (P)


ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2590
Datum24-07-2018
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel spreekt een 55-jarige vrouw vrij van het maken van geheime opnamen tijdens een gesprek tussen een mediator met de plaatsvervangend districtschef en een juridisch adviseur van de politie, de voormalig werkgever van de vrouw. De juridisch adviseur van de vrouw wordt vrijgesproken van het gebruik maken van geheime opnamen in een brief naar de korpschef van de Nationale Politie en de Mediation Federatie Nederland. De rechtbank oordeelt dat niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat de vrouw degene is geweest die de opname heeft gemaakt. Zij heeft steeds ontkend en haar man verklaarde dat hij een envelop met daarin een CD met de geluidsopname bij de post vond. Aan of naar die envelop is geen onderzoek verricht. Er is ook geen technisch onderzoek gedaan naar de opname zelf, de telefoon van de vrouw of naar de ruimte waar het gesprek was. Het feit dat de andere aanwezigen verklaren dat zij geen opnamen hebben gemaakt, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat de vrouw het moet zijn geweest. De enkele omstandigheid dat zij daarbij mogelijk een belang heeft, maakt dat niet anders. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2018:2589
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2589
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:575
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2589