Rechtbank Roermond, 05-07-2012 / AWB 11/648


ECLIECLI:NL:RBROE:2012:BX0916
Datum05-07-2012
InhoudsindicatieDe minister van Infrastructuur en Milieu heeft aan eiseres, die een transportonderneming exploiteert, bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of het Arbeidstijdenbesluit vervoer. De rechtbank oordeelt dat in het boeterapport terecht is vastgesteld dat op de desbetreffende ritten de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale wegvervoer over de weg (AETR) van toepassing is. De rechtbank overweegt (ambtshalve) dat de procedure vanaf de boetekennisgeving 4 jaar en een maand heeft geduurd zodat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM twee jaar en een maand is overschreden. De rechtbank acht de verdragsschending in het onderhavige geval toereikend gecompenseerd door een vermindering van de boete met 20%.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8306 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2327
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2327