Rechtbank Rotterdam, 26-09-2013 / AWB-12_05143


ECLIECLI:NL:RBROT:2013:7305
Datum26-09-2013
InhoudsindicatieOpleggen boete van 20.500 omdat er op het perceel van eiser zonder de vereiste vergunning een radio-uitzending heeft plaatsgevonden. Onderzoek toereikend om met voldoende zekerheid vast te stellen dat radio-uitzending vanaf eisers perceel plaatsvond. Verweerder heeft zijn gewijzigde boetebeleid, neergelegd in de Beslisboom en motivering hoogte boete, toegepast, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met het soort apparatuur, geografisch bereik en demografisch bereik, en de kans op daadwerkelijke storing. Deze kennelijk vaste gedragslijn is voor zover in dit geval toegepast redelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10091 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1339
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2885
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1341
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9911
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8049
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1342
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4955