Rechtbank Rotterdam, 06-03-2015 / ROT 14-5175 en ROT 14-5186


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:1420
Datum06-03-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering van bijstand, en afwijzing van een nieuwe aanvraag om bijstand. Verweerder is uitgegaan van een zeer laag verbruik van water, gas en elektriciteit, en verweerder is van mening dat eisers tegenstrijdige verklaringen over de slaapplaatsen in de woning hebben afgelegd. Voorzover eisers betogen dat verweerder ten onrechte geen rekening heeft gehouden met een stijgend verbruik van gas, water en elektriciteit in de tweede helft van 2013, slaagt dit. Voorzover eisers stellen dat zij niet aan hun verklaringen kunnen worden gehouden, slaagt dit niet. In het algemeen mag worden uitgegaan van de juistheid van een tegenover een sociaal rechercheur of handhavingsspecialist afgelegde verklaring, en komt weinig betekenis toe aan het achteraf intrekken of wijzigen van een dergelijke verklaring. Ervan uitgegaan moet worden dat eisers gedurende een groot deel van het jaar 2013 niet hun hoofdverblijf op het uitkeringsadres hadden. Verweerder heeft in door eisers aangeleverde gegevens aanleiding gezien om bij het bestreden besluit wederom bijstand toe te kennen met ingang van 12 maart 2014. Eisers stellen terecht dat ook in de tweede helft van 2013 al een stijging van het verbruik zichtbaar was. Hoewel ook in de periode tot 19 februari 2014 het verbruik laag is, kan niet langer worden gezegd dat het verbruik dermate laag is dat het hebben van hoofdverblijf op het adres niet aannemelijk kan worden geacht. Hierbij is mede van belang dat het huisbezoek op 19 februari 2014 geen aanwijzingen heeft opgelegd dat eisers niet op het adres zouden verblijven.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4248
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4248