Rechtbank Rotterdam, 12-03-2015 / 10/701001-14


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:1712
Datum12-03-2015
InhoudsindicatieTwee medeverdachten hebben door middel van illegaal vuurwerk, te weten twee stuks Cobra 6, rond de jaarwisseling in een woonwijk een parkeerautomaat tot ontploffing gebracht waardoor twee slachtoffers zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen en de parkeerautomaat is vernield. Door de verdachte is hieraan bijgedragen door toe te staan dat de tweede Cobra 6, die van hem was, hiervoor zou worden gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de verdachte een faciliterende rol gespeeld en heeft hij niet de benodigde mate van betrokkenheid gehad om hem als medepleger te kwalificeren. De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan het medeplegen van het teweeg brengen van een ontploffing terwijl daarvan levensgevaar voor een ander en gemeen gevaar voor goederen te duchten is en medeplichtigheid aan het medeplegen van vernieling. zie ook ECLI:NL:RBROT:2015:1713 en ECLI:NL:RBROT:2015:1714
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1714
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1713
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1714
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1713