Rechtbank Rotterdam, 23-11-2015 / ROT 15/1070


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:8525
Meer over deze zaak:
Datum23-11-2015
InhoudsindicatieAfwijzen verzoek om terug te komen op onherroepelijk geworden boetebesluit. De rechtbank stelt vast dat eiseres aan het verzoek geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag heeft gelegd. Eiseres heeft slechts een beroep gedaan op de uitspraken van deze rechtbank en op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014. Deze uitspraken kunnen niet als nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid worden aangemerkt. Evenmin kunnen ze worden aangemerkt als een relevante wijziging van het recht. De omstandigheid dat de minister van Sociale Zaken voornemens is de wet te wijzigen en dat bestuursorganen rekening houden met de rechterlijke uitspraken, brengt geen relevante wijziging van het recht met zich. Van een wetswijziging is thans (nog) geen sprake. Het betoog van eiseres dat van haar niet kon worden verlangd een rechtsmiddel aan te wenden tegen het besluit van 18 oktober 2013, omdat dit kansloos zou zijn geweest, wordt niet gevolgd. Ten tijde van dit besluit was nog geen vaste rechtspraak gevormd over de aanvaardbaarheid van het nieuwe boetestelsel, zoals dit per 1 januari 2013 was ingevoerd met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2157 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3985 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH3934 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3985 ★★★