Rechtbank Rotterdam, 15-04-2016 / ROT 15/6579


ECLIECLI:NL:RBROT:2016:2766
Meer over deze zaak:
Datum15-04-2016
InhoudsindicatieWav, vervanging artikel 18, tweede lid, Wav door artikel 15a Wav, gunstiger bepaling, beboeting vennootschap onder firma, gelijkstelling met rechtspersoon
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6878 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4707 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ9680