Rechtbank Rotterdam, 04-05-2016 / C/10/478130 / HA ZA 15-691


ECLIECLI:NL:RBROT:2016:3786
Meer over deze zaak:
Datum04-05-2016
InhoudsindicatieBankruptcy OW Bunker (Netherlands) B.V. Fuel supplier V Marine demands payment from shipowner Skrunda and from time charterer Koch for the bunkers that V Marine supplied to the seagoing vessel Piltene. The court holds that the shipowner and the time charterer cannot be considered (co)debtors under the purchase agreement with OW Bunker (Netherlands) B.V. According to the federal law of the United States entitlement to a maritime lien for supplying necessaries to a seagoing vessel, like the bunkers for the Piltene, requires that the order was placed by its owner or a person authorized by the owner (with a view to ordering the necessaries). Owner Skrunda did not order the bunker supplies itself and OW Bunker (Netherlands) B.V. did not have the authority to represent Skrunda towards fuel supplier V Marine. It is for this reason that the actions of OW Bunker (Netherlands) B.V. have not entitled V Marine to a maritime lien. Faillissement OW Bunker (Netherlands) B.V. Brandstofleverancier V Marine vordert betaling voor aan het zeeschip Piltene geleverde bunkers van de scheepseigenaar Skrunda en van de tijdbevrachter Koch. Zijn de scheepseigenaar en de tijdbevrachter (mede) debiteur onder de met OW Bunker (Netherlands) B.V. gesloten koopovereenkomst? Ingevolge het federale recht van de Verenigde Staten is voor het ontstaan van een maritime lien ter zake van necessaries voor een zeeschip, zoals de brandstoffen voor de Piltene, vereist dat de bestelling is gedaan door (een door) de eigenaar (tot de levering van necessaries) gemachtigde persoon. Skrunda zelf heeft de bunkerleveranties niet besteld en OW Bunker (Netherlands) B.V. was niet bevoegd om Skrunda jegens V Marine te binden. Daarom kan door het optreden van OW Bunker (Netherlands) B.V. geen maritime lien ten gunste van V Marine zijn gevestigd.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 04-05-2016
S&S 2016/103
PILTENE, Bunkers, Schade door beslag, Koop, Lien Totstandkoming overeenkomst, Toepasselijk recht op lien, Recht Verenigde Staten, Tijdbevrachting, Vertegenwoordiging, Verordening EG (593/2008) Toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), Verordening EG (864/2007) Recht toepasselijk op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH9284 ★★★★★