Rechtbank Rotterdam, 23-11-2016 / C/10/411651 / HA ZA 12-948


ECLIECLI:NL:RBROT:2016:9036
Datum23-11-2016
InhoudsindicatieDe door de bestuurder afgegeven vermogensinstandhoudingsverklaring is niet ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf verricht. De echtgenote heeft terecht een beroep op de nietigheid daarvan gedaan. Geen bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-11-2016
NJF 2017/9
Personen- en familierecht. Gezinsbescherming in verband met door bestuurder gegeven zekerheidstelling voor schuld van de vennootschap. Met succes beroep op vernietigbaarheid gedaan. Ook geen bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-11-2016
JONDR 2016/798
Vermogensinstandhoudingsverklaring, normale bedrijfsuitoefening. Partijen mogen zich naar aanleiding van HR-arrest uitlaten over de vraag of vermogensinstandhoudingsverklaring ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening is afgegeven.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-11-2016
RN 2017/20
Toestemming echtgenoot. Is een door bestuurder afgegeven vermogensinstandhoudingsverklaring een rechtshandeling ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-11-2016
RO 2017/27
Vermogensinstandhoudingsverklaring. Toestemming echtgenoot. Valt de vermogensinstandhoudingsverklaring van de directeur-grootaandeelhouder onder art. 1:88 lid 1 onderdeel c BW en is deze afgegeven ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-11-2016
JONDR 2017/278
Toestemming echtgenoot. Is een door bestuurder afgegeven vermogensinstandhoudingsverklaring een rechtshandeling ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-11-2016
NJF 2018/9
Gezinsbescherming in verband met door bestuurder gegeven zekerheidstelling voor schuld van de vennootschap.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3606 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9264