Rechtbank Rotterdam, 15-02-2017 / C/10/473802 / HA ZA 15-351


ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1424
Datum15-02-2017
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. De doelstelling van art. 52 AWR is een andere dan die van art. 2:10 BW. De administratie is niet in de zin van art. 2:10 BW ondeugdelijk. De bestuurders hebben selectieve betalingen verricht.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-02-2017
RO 2017/50
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Administratieplicht. Onrechtmatige daad. Selectieve en paulianeuze betalingen. Leidt schending van de fiscale administratieplicht ex art. 52 AWR automatisch tot schending van de civielrechtelijke administratieplicht ex art. 2:10 BW? Is de administratie ondeugdelijk in de zin van art. 2:10 BW?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-02-2017
FIP 2017, sign. 207
Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 15-02-2017
JONDR 2017/656
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Administratieplicht. Onrechtmatige daad. Selectieve en paulianeuze betalingen. Leidt schending van de fiscale administratieplicht ex art. 52 AWR automatisch tot schending van de civielrechtelijke administratieplicht ex art. 2:10 BW? Is de administratie ondeugdelijk in de zin van art. 2:10 BW?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1993:ZC0994 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2932 ★★★★