Rechtbank Rotterdam, 10-05-2017 / C/10/507559 / HA ZA 16-780


ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3549
Meer over deze zaak:
Datum10-05-2017
InhoudsindicatieAan de vorderingen van OSA ligt de stelling ten grondslag dat MOL (EUROPE) B.V. (MOLE), een agent van lijndienstzeevervoerder Mitsui OSK Lines Ltd., moet worden aangemerkt als haar wederpartij bij de Overeenkomst. MOLE betwist dat gemotiveerd. De maatstaf voor de beantwoording van de vraag of MOLE in dit geval zelf als wederpartij van OSA moet worden aangemerkt ontleent de rechtbank aan de in art. 3:33 BW en art. 3:35 BW bepaalde wilsvertrouwensleer en aan de arresten HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877, NJ 1977, 521 (kribbebijter), HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9284 (Wiggers/Makelaardij Sneek) en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628 (Tulip).
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 10-05-2017
S&S 2017/106
Totstandkoming overeenkomst, Betaling, Container, Lastgeving, Legitimatie, Vertegenwoordiging, Volmacht, Wanprestatie
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH9284 ★★★★★