Rechtbank Rotterdam, 02-08-2017 / C/10/518460 / HA ZA 17-44


ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5952
Datum02-08-2017
InhoudsindicatieBrandstofleverantie aan zeeschip. OW Bunker. Eigenaar en manager van zeeschip vorderen verklaringen voor recht dat feitelijke leverancier niets van hen te vorderen heeft. Wie is contractspartij? Buitencontractuele vorderingen?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 02-08-2017
S&S 2017/119
FOREST PARK, Bunkers, Conservatoir beslag, Eigendomsvoorbehoud, Faillissement, Manager, Totstandkoming overeenkomst, Toetreding tot overeenkomst, Ongerechtvaardigde verrijking, Onrechtmatige daad, Recht Marokko, Recht toepasselijk op verhaal op schip, Rompbevracting, Verjaring termijn, Verdrag Brussel (1952) Conservatoir beslag zeeschepen, Verhaal op schip, Voorrecht, Zekerheidstelling
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH9284 ★★★★★