Rechtbank Rotterdam, 22-02-2019 / 10/996608-15 / Raadkamernummer: 18/3606


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:1574
Datum22-02-2019
InhoudsindicatieCriteria horen getuigen door de rechter-commissaris in het vooronderzoek, terwijl de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept. De rechtbank verwijst naar de relevante overwegingen uit de (overzichts)arresten van de Hoge Raad van 1 juli 2014 en 4 juli 2017.
Recht.nl artikelCriteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zwijgt (14-03-2019)
Een inhoudelijke verklaring van de verdachte over hetgeen hem wordt verweten is geen absolute voorwaarde. Wel kan het voor de rechter(s) die moeten beslissen over onderzoekswensen door het afleggen van een dergelijke verklaring duidelijk worden dát, en waarom, het horen van een getuige of andere onderzoekshandeling redelijkerwijs van belang is voor een (of meer) van de beslissingen in de artikelen 348 en 350 Sv. Het niet (willen) afleggen van een dergelijke verklaring kan er dan ook toe leiden dat in het dossier noodzakelijke (nadere) informatie ontbreekt om de betekenis van het horen van de verzochte getuige voor de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv voldoende te onderbouwen.
> Criteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zich op zwijgrecht beroept (Bijzonderstrafrecht.nl)