Rechtbank Rotterdam, 11-10-2019 / 10/960112-17


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:7972
Datum11-10-2019
InhoudsindicatieOnderzoek 26Compton. Dagvaarding ter zake feit 3 (opruiing en verspreiding ter opruiing) deels nietig en voor het overige vrijspraak. Uitleg artt. 96 lid 2 en 134a Sr. Onder artikel 96 lid 2 Sr is, onder voorwaarden, strafbaar het verzamelen van inlichtingen/voorhanden hebben van voorwerpen die bestemd zijn tot het plegen van het feit. Zich inlichtingen verschaffen of voorwerpen voorhanden hebben die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de voorbereiding van het feit is, onder voorwaarden, strafbaar onder artikel 134a Sr. De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken van het voorbereiden en bevorderen van het plegen van terroristische misdrijven (feit 1). De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens zich inlichtingen verschaffen en/of trachten te verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een misdrijf ter voorbereiding van een terroristisch misdrijf (feit 2).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:416 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1956 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1011 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:801 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:907 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1868