Rechtbank 's-Gravenhage, 22-09-2010 / 09/530425-09


ECLIECLI:NL:RBSGR:2010:BN7991
Datum22-09-2010
InhoudsindicatieVerdachte heeft herhaalde malen alleen en samen met een ander ingebroken in verschillende beveiligde servers en computernetwerken. In één geval heeft hij vervolgens gegevens aan die netwerken toegevoegd, tweemaal heeft hij op die netwerken opgeslagen gegevens binnengehaald. Dit zijn ernstige feiten. Hoewel de verdachte deze strafbare feiten binnenshuis, zittend achter zijn computer, heeft gepleegd, en dus niet feitelijk in de bedrijven heeft ingebroken, is de gemaakte inbreuk op rechten van derden niet minder groot. Door zijn handelen heeft de verdachte de bedrijven veel ongemak toegebracht en voorts heeft hij bij herhaling ernstig inbreuk gepleegd op de vertrouwelijkheid en bescherming van computergegevens van anderen. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien de vordering niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in deze strafzaak. Computervredebreuk, meermalen gepleegd; Verstoring van computergegevens. Werkstraf voor de duur van 60 uren, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM8111 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3397
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3397
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN7994