Rechtbank 's-Gravenhage, 22-09-2010 / 09/530426-09


ECLIECLI:NL:RBSGR:2010:BN7994
Meer over deze zaak:
Datum22-09-2010
Inhoudsindicatiezie ook: BN7991 De verdachte heeft herhaalde malen ingebroken in verschillende beveiligde servers en computernetwerken. Dit zijn ernstige feiten. Hoewel de verdachte deze strafbare feiten binnenshuis, zittend achter zijn computer, heeft gepleegd, en dus niet feitelijk in de bedrijven heeft ingebroken, is de gemaakte inbreuk op rechten van derden niet minder groot. Door zijn handelen heeft de verdachte de bedrijven veel ongemak toegebracht en voorts heeft hij bij herhaling ernstig inbreuk gepleegd op de vertrouwelijkheid en bescherming van computergegevens van anderen. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien de vordering niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in deze strafzaak. Computervredebreuk, meermalen gepleegd. De Rechtbank veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 90 uren (voorwaardelijk).
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM8111 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN7991
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3418
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3418