Rechtbank 's-Gravenhage, 20-01-2011 / AWB 10/2400 IW


ECLIECLI:NL:RBSGR:2011:BP3257
Meer over deze zaak:
Datum20-01-2011
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Wettelijk bewijsvermoeden kennelijk onbehoorlijk bestuur. Eiser is aansprakelijk gesteld voor een deel van een onbetaald gebleven naheffingsaanslag omzetbelasting die is opgelegd aan een BV. De rechtbank beslist aanvankelijk dat eiser niet kan worden toegelaten tot weerlegging van het wettelijke bewijsvermoeden dat het aan kennelijk onbehoorlijk bestuur van eiser te wijten is dat de belasting onbetaald gebleven is. In hoger beroep beslist het Hof echter dat eiser een gewezen bestuurder is en daarom wel tot weerlegging van het bewijsvermoeden moet worden toegelaten. Het Hof wijst de zaak daarom terug naar de rechtbank. Na terugwijzing overweegt de rechtbank dat als eiser gewezen bestuurder is, hij ook bestuurder moet zijn geweest en dat eisers stelling, dat hij feitelijk nooit bestuurder is geweest, hierop al afstuit. Verder overweegt de rechtbank dat de toelating tot weerlegging van het bewijsvermoeden meebrengt dat van dat vermoeden moet worden uitgegaan en dat eiser met hetgeen hij daarvoor heeft aangevoerd het vermoeden niet heeft weerlegd. Dat de desbetreffende aanslag ten onrechte of naar een te hoog bedrag is opgelegd, maakt eiser evenmin aannemelijk. Wel oordeelt de rechtbank dat eiser niet aansprakelijk is voor de invorderingsrente en de vervolgingskosten die ter zake van de naheffingsaanslag in rekening zijn gebracht omdat gesteld noch gebleken is dat het in rekening brengen daarvan aan eiser te wijten is en dat voor de berekening van het bedrag waarvoor eiser wel aansprakelijk is nog rekening moet worden gehouden met de belasting die in het desbetreffende tijdvak op aangifte is voldaan.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 20-01-2011, AWB 10/2400 IW (met noot)
Schouten
NTFR 2011/704
Na verwijzing: gewezen bestuurder slaagt niet in weerlegging bewijsvermoeden.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3014
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3014
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3232