Rechtbank 's-Gravenhage, 07-07-2011 / AWB 11/2814 IB/PVV


ECLIECLI:NL:RBSGR:2011:BR2202
Datum07-07-2011
InhoudsindicatieDwangsom. Verweerder heeft de brief van eiser terecht als bezwaar tegen de aanslag n als verzoek om ambtshalve vermindering behandeld. De beslissing waarbij het bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard staat onherroepelijk vast. Gelet op artikel 4:17, zesde lid, onder c, Awb is in zoverre geen dwangsom verschuldigd. De ingebrekestelling met betrekking tot het verzoek om een ambtshalve vermindering is verzonden en door verweerder ontvangen vr afloop van de beslistermijn van artikel 4:13 Awb. Zij is daarom geen rechtsgeldige ingebrekestelling in de zin van artikel 4:17 Awb. Ook in zoverre is geen dwangsom verschuldigd. De vragen of ter zake van een niet voor bezwaar vatbare beslissing een dwangsom kan worden gevorderd en of de beslissing op een verzoek om een ambtshalve vermindering een beschikking op aanvraag is, behoeven - gelet op het bovengenoemde oordeel - geen behandeling.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 07-07-2011, AWB 11/2814 IB/PVV
V-N 2011/43.2.1
Geen dwangsom na ambtshalve vermindering.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5793