Rechtbank 's-Gravenhage, 29-08-2012 / AWB 10/7485


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BX8703
Datum29-08-2012
InhoudsindicatieVerweerder is er ook na herhaalde pogingen niet in geslaagd voldoende inzicht te verschaffen in de ramingen van met name de baten van de legesheffing in 2006. Aannemelijk dat gemeente structureel opbrengst leges te laag raamt. De Legesverordening is in haar geheel onverbindend verklaard, daar de tarieven van de leges naar het oordeel van de rechtbank zodanig zijn vastgesteld dat de geraamde opbrengsten de geraamde lasten ter zake met ten minste 10 % te boven gaan.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 29-08-2012, AWB 10/7485 (met noot)
R. van den Berg
NTFR 2012/2832
Legesverordening Pijnacker-Nootdorp geheel onverbindend verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1968 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM1236 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BC3691 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7248 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR0676 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1928 ★★