Rechtbank 's-Hertogenbosch, 28-05-2009 / AWB 08-721


ECLIECLI:NL:RBSHE:2009:BI7119
Datum28-05-2009
InhoudsindicatieBestuurlijke boete van 164.000,-- wegens het illegaal tewerkstellen van 41 Poolse werknemers. De stelling van eiseres dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld, slaagt niet. Eiseres heeft willens en wetens 41 Poolse arbeiders laten werken zonder tewerkstellingsvergunning. Dat de asperges geoost moesten worden, omdat anders de oogst zou vergaan en dat eiseres niet kon beschikken over andere arbeiders, is onvoldoende om een verminderde mate van verwijtbaarheid aan te nemen. Verweerders standpunt dat de gestelde slechte financiŽle positie van een werkgever in beginsel geen bijzondere omstandigheid oplevert op grond waarvan de boete kan worden gematigd, is, gelet op recente rechtspraak van de ABRvS, onjuist. Wel is de rechtbank van oordeel dat eiseres haar gestelde slechte financiŽle situatie onvoldoende heeft onderbouwd, zodat op grond hiervan geen matiging van de boete dient te volgen. Ten slotte slaagt wel het beroep van eiseres op overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. In aansluiting op de door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten, matigt de rechtbank de opgelegde boete met 5 procent tot een bedrag van 155.800,--.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA0664 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG1882 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD9986 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE5589 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BH5544 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB2699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB1322 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB6299
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL5385
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL5385