Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12-04-2012 / AWB 08-1455


ECLIECLI:NL:RBSHE:2012:BW2224
Datum12-04-2012
InhoudsindicatieBoetes ad 240.000,00 wegens 30 overtredingen van artikel 2, eerste lid van de Wav op 9 mei 2006. Inzet van Poolse werknemers zonder tewerkstellingsvergunning. De rechtbank toetst ten aanzien van een aantal van de werknemers aan de criteria zoals geformuleerd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Hof van Justitie) in het arrest Vicoplus e.a., zaken C-307/09 tot en met C309/09, www.curia.europa.eu. De rechtbank concludeert ten aanzien van de betreffende 16 werknemers dat de verplaatsing van deze werknemers naar de lidstaat van ontvangst het doel op zich was van de dienstverrichting door de dienstverlenende onderneming in Polen en dat de werknemers hun taken vervulden onder toezicht en leiding van de inlenende onderneming in Nederland (artikel 1, derde lid, aanhef en onder c, van richtlijn 96/71/EG). De eis van een tewerkstellingsvergunning is dan ook, overeenkomstig de overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest Vicoplus, niet strijdig met de artikelen 56 en 57 van het VWEU. Ook ten aanzien van de overige 14 Poolse werknemers ontbrak een tewerkstellingsvergunning. De rechtbank ziet geen aanleiding te concluderen dat de boete onevenredig is. Het beroep wordt niettemin gegrond verklaard, het bestreden besluit wordt vernietigd en de boete wordt gematigd tot 237.500,00 wegens overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV9509 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL7830 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR0521 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN3731 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM9700 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:23
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW0801
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ4140
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV6538
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:23