Rechtbank Utrecht, 31-10-2012 / SBR 11-1646


ECLIECLI:NL:RBUTR:2012:BY2725
Datum31-10-2012
InhoudsindicatieAansprakelijkheid voor dienstongeval afgewezen. Geen aanknopingspunten voor oordeel dat collega zozeer onzorgvuldig was dat die persoon zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had behoren te onthouden. Voorts geen sprake van schade die in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van eiser. Verweerder is daardoor aansprakelijk voor restschade als gevolg van dienstongeval, tenzij hij aannemelijk maakt dat zorgplicht is nagekomen. Wel sprake van voldoende instructies en begeleiding doch onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AD6369 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP1535 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD3129 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO0640
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7044