Rechtbank Zutphen, 05-07-2011 / 06/920002-08


ECLIECLI:NL:RBZUT:2011:BR0301
Datum05-07-2011
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diverse vormen van fraude.: belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, alsmede oplichting. Verdachte is door diens raadsman afgeschilderd als een soort weldoener, die andere ondernemers van hun problemen afhelpt. Hij wikkelt na een overname van een bedrijf/vennootschap zaken af en beŽindigt de onderneming. Inkomsten haalt hij onder meer uit het verkopen van activa uit de onderneming. Naar het oordeel van de rechtbank is de handelwijze van verdachte echter te betitelen als gericht op eigen verrijking, afkeurenswaardig en onontkoombaar leidend tot delicten als de onderhavige. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk.
TijdschriftartikelRechtbank Zutphen, 05-07-2011, 06/920002-08 (met noot)
Thomas
NTFR 2011/1612
Strafrechtelijke veroordeling van opkoper van bv's.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BX3827