Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17-06-2014 / AWB-12_4095


ECLIECLI:NL:RBZWB:2014:4127
Datum17-06-2014
Inhoudsindicatie1 van 16 Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek bij een effectenkantoor heeft de inspecteur vragen gesteld over de verschillende buitenlandse bankrekeningen van belanghebbende en haar echtgenoot (belanghebbenden). Belanghebbenden hebben hierna informatie verschaft over de bankrekeningen in Zwitserland en, naar aanleiding van nieuwe vragen, ook over hun Limited Company (verder Ltd). In geschil is of de inspecteur bij het opleggen van de navorderingsaanslagen voortvarend heeft gehandeld en of de economische eigendom van de vermogensbestanddelen van een Ltd aan belanghebbende toegerekend kan worden. Naar het oordeel van de rechtbank kan belanghebbende geen beroep doen op artikel 63, nu de standstillbepaling van toepassing is op de rekeningen in Zwitserland. De inspecteur heeft voorts, gelet op alle feiten en omstandigheden, aannemelijk gemaakt dat de economische eigendom toebehoorde aan belanghebbende.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6140 ★★★★