Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-06-2016 / BRE - 15 _ 1600


ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:4226
Datum30-06-2016
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft uit eigen beweging de aangifte IB/PVV 2007 ingediend. Naar aanleiding van een boekenonderzoek vanwege strafrechtelijke vervolging heeft de inspecteur aan hem een navorderingsaanslag IB/PVV 2007 opgelegd. Volgens de inspecteur kan geen sprake zijn van omkering en verzwaring van de bewijslast nu belanghebbende niet is uitgenodigd voor het doen van aangifte. De rechtbank volgt de inspecteur hierin. Een onverplichte aangifte is weliswaar een bij Belastingwet voorziene aangifte, maar er is slechts sprake van het niet doen van de vereiste aangifte als belanghebbende hiertoe is uitgenodigd (artikel 8, eerste lid, van de AWR). Door het achteraf verlenen van toestemming door de OvJ voor het gebruik van gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek is een eventuele formele tekortkoming van artikel 55 AWR gedekt. Er is terecht nagevorderd, maar de navorderingsaanslag wordt verminderd.
TijdschriftartikelRechtbank Zeeland-West-Brabant 30-06-2016 (met noot)
Redactie
V-N 2016/66.5
Geen omkering van bewijs zonder uitnodiging tot het doen van aangifte
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3746 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7254 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1170
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1868