Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-02-2017 / AWB - 15 _ 7313


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:1414
Datum14-02-2017
InhoudsindicatieBRE 15/7313 en 15/7314 IB/pvv 2011 en 2012 uitdeling (inkomen uit aanmerkelijk belang) - omkering bewijslast vergrijpboetes Belanghebbende is enig aandeelhouder van een BV. Deze BV betaalt bedragen aan een Chinese Ltd (A). Daarnaast was belanghebbende in de onderhavige periode enig aandeelhouder/directeur van een in op de Turks & Caicos Islands gevestigde Ltd. Een deel van de door BV aan A betaalde bedragen is doorgestort naar Ltd. De inspecteur stelt dat voor alle aan A betaalde bedragen sprake is van een uitdeling. Nu belanghebbende in de onderhavige periode zowel enig aandeelhouder was van de BV en van de Ltd en er voorts aanwijzingen bestaan dat tussen belanghebbende, zijn vennootschappen en (de aandeelhouder van) A nauwe banden bestaan, acht de rechtbank aannemelijk dat belanghebbende en de BV zich ervan bewust zijn geweest dat belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder is bevoordeeld. De enkele stelling van belanghebbende dat sprake is geweest van een lening geeft de rechtbank geen aanleiding voor een ander oordeel. Daarvan is geen enkel bewijs geleverd. Naar het oordeel van de rechtbank is tot de aan Ltd doorgestorte bedragen sprake van een uitdeling. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van een verrijking tot het volledige bedrag van de betalingen van de BV aan A. Met betrekking tot de navorderingsaanslag IB/pvv 2011 De in aanmerking te nemen uitdeling van 2.500 (de betaling van A aan de Ltd) is niet van dien aard dat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. De inspecteur heeft met de normale regels van stelplicht en bewijslast aannemelijk gemaakt dat de navorderingsaanslag tot een bedrag van 2.500 niet te hoog is vastgesteld. Met betrekking tot aanslag IB/pvv 2012 Het niet aangegeven inkomen uit aanmerkelijk belang van 589.417 is zowel relatief als absoluut aanzienlijk zodat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. Belanghebbende heeft niet aan die verzwaarde bewijslast voldaan. Sprake van redelijke schatting nu rechtbank aannemelijk acht dat tot een hoger bedrag dan 589.417 aan belanghebbende in 2012 een uitdeling is gedaan. Met betrekking tot de vergrijpboetes De bij de (navorderings)aanslag 2011 en 2012 vastgestelde boetes zijn beide vernietigd nu deze zijn gebaseerd op een andere feitelijke gedraging (het opvoeren van een te hoge aftrekpost door belanghebbende-VPB) dan het feitelijk verweten gedrag (het niet aangeven van een inkomst/uitdeling).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF6486 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3277 ★★