Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-10-2017 / BRE - 16 _ 4661


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:6282
Datum04-10-2017
InhoudsindicatieVernietiging navorderingsaanslagen en vermindering aanslag IB/PVV omdat de inspecteur geen verweer heeft gevoerd en daarmee niet aan de stelplicht heeft voldaan. Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen en een aanslag IB/PVV opgelegd. De inspecteur heeft in de beroepsfase, ondanks diverse herinneringen van de rechtbank, geen verweer gevoerd en evenmin de op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend. Ter zitting heeft de inspecteur verklaard dat hij dat om redenen van processtrategie niet heeft gedaan. De inspecteur verzoekt de zaken gelijktijdig te behandelen met onlangs aanhangig gemaakte beroepszaken met betrekking tot een tweede serie navorderingsaanslagen over dezelfde jaren. De rechtbank beslist om wel uitspraak te doen, mede gelet op het procesgedrag van de inspecteur, belanghebbendes verzoek om wel uitspraak te doen op basis van de beperkt aanwezige stukken en de redelijke termijn. Nu de inspecteur niet aan de stelplicht ter zake van de inkomenscorrecties heeft voldaan, dienen de correcties te vervallen. De navorderingsaanslagen worden vernietigd en de aanslag IB/PVV wordt verminderd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★