Raad van State, 10-04-2001 / 200000317/1


ECLIECLI:NL:RVS:2001:AB1238
Meer over deze zaak:
Datum10-04-2001
InhoudsindicatieArt. 56.3 Woningwet verzet zich ertegen dat in het kader van de welstandstoets een voorschrift aan de bouwvergunning wordt verbonden dat strekt tot het aanbrengen van beplanting. Verlenen vergunning voor veranderen/verbouwen van garage/werkplaats tot winkel met magazijn. B&W mochten hun welstandsoordeel niet baseren op positieve advies welstandscommissie. Die commissie heeft bij haar advisering ten onrechte het beplantingsplan voor het perceel, zoals neergelegd in de door haar gestempelde tekening, betrokken. De voorziene beplanting vormt geen onderdeel van het bouwwerk, waarover geadviseerd diende te worden, en had dan ook buiten beschouwing moeten blijven. Daarbij wordt overwogen dat art. 56.3 Woningwet zich ertegen verzet dat in het kader van de welstandstoets een voorschrift aan de bouwvergunning wordt verbonden, zoals B&W hebben gedaan, dat strekt tot het aanbrengen van beplanting. Nu B&W hebben bevestigd dat naar hun oordeel het bouwplan zonder het beplantingsplan niet voldeed aan redelijke eisen van welstand, is hun aan de verlening van de bouwvergunning ten grondslag gelegde welstandsoordeel niet deugdelijk gemotiveerd. Burgemeester en wethouders van Brummen. mrs. J.A.E. van der Does, C.A. Terwee-van Hilten, E.A. Alkema
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3489
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:5275
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1600