Raad van State, 14-12-2005 / 200505203/1


ECLIECLI:NL:RVS:2005:AU7990
Datum14-12-2005
InhoudsindicatieBij besluit van 26 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) de aan [wederpartij] verleende exploitatievergunning voor het escortbedrijf in het perceel [locatie] ingetrokken.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-12-2005, 200505203/1
NJB 2006, 64
De aangevallen uitspraak heeft betrekking op het beroep tegen de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders om een exploitatievergunning voor een escortbedrijf in te trekken. Het hoger beroep is uitsluitend door de burgemeester ingesteld. Hij is niet het bestuursorgaan dat ingevolge art. 37 Wet op de Raad van State bevoegd is tot het instellen van hoger beroep en hij is evenmin belanghebbende in de zin van dat artikel.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-12-2005, 200505203/1
Procesbevoegdheid, bevoegdheidsverdeling burgemeester en college van B&W.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-12-2005, 200505203/1
ABKort 2006/58
Exploitatievergunning, belanghebbende, rechtsmiddel, bevoegdheid.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-12-2005, 200505203/1 (met noot)
L.J.A. Damen
AB 2006/350
Verkeerde bestuursorgaan in hoger beroep; welwillende rechtspraak.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-12-2005, 200505203/1 (met noot)
L.J.A. Damen
Gemeentewet 2006.12/9
Hoger beroep ingesteld door het verkeerde bestuursorgaan.
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3997
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3986