Raad van State, 26-07-2006 / 200600073/1


ECLIECLI:NL:RVS:2006:AY5095
Meer over deze zaak:
Datum26-07-2006
InhoudsindicatieBij besluit van 14 april 2005 heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn (hierna: de aanvrager) voor de woning van appellant aan de [locatie] te [plaats] de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld vanwege de reconstructie van Rijksweg 35 en wijziging van het spoortracť.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839