Raad van State, 13-08-2008 / 200708941/1


ECLIECLI:NL:RVS:2008:BD9928
Meer over deze zaak:
Datum13-08-2008
InhoudsindicatieBij besluit van 22 februari 2006 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) het door [wederpartij] tegen de intrekking van een beslissing om, onder omstandigheden, af te zien van handhavend optreden tegen de verkoop van soft-drugs in een door [wederpartij] geëxploiteerde recreatie-inrichting (hierna: de gedoogbeschikking) gemaakte bezwaar alsnog gegrond verklaard, die intrekking herroepen en vervangen door de mededeling dat handhavend tegen de verkoop van soft-drugs in en vanuit de recreatie-inrichting zal worden opgetreden.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1356 ★★★