Raad van State, 16-09-2009 / 200900632/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BJ7797
Datum16-09-2009
InhoudsindicatieBij besluit van 12 december 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan [wederpartij] een boete opgelegd van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State, 16-09-2009, 200900632/1/V6
AB 2009/362
Wav-boete. Hoogte bestuurlijke boete. Matigingsbevoegdheid. Boetverlagende omstandigheden. Vriendendienst. Buiten toepassing laten beleidsregels.
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2266
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2010:BL8319
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2179
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2269