Raad van State, 30-09-2009 / 200809495/1/H3


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BJ8916
Datum30-09-2009
InhoudsindicatieBij besluit van 13 juni 2007 heeft het dagelijks bestuur van de Gewestelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (hierna: het dagelijks bestuur), gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 13 maart 2007 in zaak nr. 06/1394, opnieuw beslist op het door [verzoeker] gemaakte bezwaar. Het dagelijks bestuur heeft het bezwaar, gericht tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 10 november 2005 van [verzoeker] om openbaarmaking van informatie, gegrond verklaard en de stukken die zijn opgenomen in de bij het besluit van 13 juni 2007 gevoegde inventarislijst aan hem ter beschikking gesteld.
TijdschriftartikelRaad van State, 30-09-2009, 200809495/1/H3
ABKort 2009/446
Termijn voor nemen nieuw besluit onder oplegging dwangsom.

(Het dagelijks bestuur van de Gewestelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden / X).
TijdschriftartikelRaad van State, 30-09-2009, 200809495/1/H3
AB 2009/360
Openbaarheid. Onredelijk gebruik van bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom door de rechtbank. Onderzoeksplicht en bewijslast in het kader van verzoek tot openbaarmaking documenten bij de vraag of documenten bij het bestuursorgaan berusten.
TijdschriftartikelRaad van State, 30-09-2009, 200809495/1/H3
JB 2009/235
Dwangsom. Dwangsomoplegging door rechtbank. Dwansombevoegdheid.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2012:BV5612
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:899
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:10117
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BL4042